Si-30-6EP系列超精密成型系统

SMART MOLDINGProduct Information

Si-30-6EP系列 特点 NEW 就是更精密、成型过程更稳定、安装有高精度锁模机构的注塑机。在越来越追求小型化、高精度的微型电子零件领域,这款机器可以用来生产以智能手机的相机镜头为代表的微型光学零件和连接器等精密零件。
Si-30-6EP

对应不同目的的射出机构

点击射出机构的「标准」、「高压」、「高速」、「超高速」按钮,可以参看各螺杆直径。

  • 标准
  • 高压
  • 高速
  • 超高速
型号 夹紧
(KN)
注塑机 螺杆直径
标准高压高速超高速
Si-30-6EP
[镜头规格]
Si-30-6EP
[镜头规格]
29.4 - - - - 16 18 20 --------
Si-30-6EP
[连接器规格]
Si-30-6EP
[连接器规格]
29.4 - 14 16 18 20 - -------
型号 夹紧
(KN)
注塑机 螺杆直径
标准高压高速超高速
Si-30-6EP
[镜头规格]
Si-30-6EP
[镜头规格]
29.4 - - - - 16 18 20 - - - - - - - -
Si-30-6EP
[连接器规格]
Si-30-6EP
[连接器规格]
29.4 - 14 16 18 20 - - - - - - - -
型号 夹紧
(KN)
注塑机 螺杆直径
标准高压高速超高速
Si-30-6EP
[镜头规格]
Si-30-6EP
[镜头规格]
29.4 - - - - 16 18 20 - - - - - - - -
Si-30-6EP
[连接器规格]
Si-30-6EP
[连接器规格]
29.4 - 14 16 18 20 - - - - - - - -
型号 夹紧
(KN)
注塑机 螺杆直径
标准高压高速超高速
Si-30-6EP
[镜头规格]
Si-30-6EP
[镜头规格]
29.4 - - - - 16 18 20 - - - - - - - -
Si-30-6EP
[连接器规格]
Si-30-6EP
[连接器规格]
29.4 - 14 16 18 20 - - - - - - - -